Danh mục

Giá sản phẩm

Nhà thông minh Vconnex

| SmartHome

Tìm thấy 22 sản phẩm

Vconnex cung cấp một loạt các sản phẩm và giải pháp nhà thông minh, bao gồm hệ thống quản lý ánh sáng, hệ thống giám sát an ninh, hệ thống điều khiển nhiệt độ, hệ thống âm thanh không dây, và các thiết bị kết nối Internet of Things (IoT).

Untitled Document
Tạo đơn hàng
BƯỚC 1
Tạo đơn hàng
Xác nhận đơn hàng
BƯỚC 2
Xác nhận đơn hàng
Giao hàng
BƯỚC 3
Giao hàng
Nhận hàng và thanh toán
BƯỚC 4
Nhận hàng và thanh toán